Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

Witam jako nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. W latach 2007-2012 na stanowisku dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie - Łagiszy. O tej kadencji w historii MZS nr 4

Na początku kieruję pozdrowienia dla moich uczniów. Jest ich już bardzo wielu. W mojej karierze zawodowej miałam przyjemność ich spotkać w: Szkole Podstawowej nr 1 w Chyżnem (1980), Szkołach Podstawowych w Hucisku Nienad. i w Śliwnicy woj. podkarpackie (1981 – 1986),Szkole Podstawowej w Dąbiu k/Będzina (1986 – 1989), Państwowym Domu Dziecka w Sarnowie (1989 – 1992), Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie (1992 – 1996), Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie (1997 – 2007), Miejski Zespół Szkół nr 4 w Będzinie (2007 - 2015)

Dzisiaj wiem, jak bardzo inna była praca z Wami w każdym z tych miejsc i jak wiele korzyści (wierzę,że obopólnej) ona dała. Wspominam te miejsca i mam wiele sentymentu, dobrych uczuć dla ludzi, których na tej drodze spotkałam. Bardzo jestem ciekawa jak potoczyły się Wasze losy.

Specjalnie dla Was galeria z tamtych lat galeria

Zapraszam moich uczniów na stronę nauczyciela matematyki
www.inter-mat.prv.pl

REALIZACJE ZAWODOWE jako dyrektor MZS nr 4 w Będzinie w latach 2007-2012 Od września 2007 r. obowiązki dyrektora, wyłonionego na drodze konkursu, przejęła mgr Halina Rybak-Gredka. Dyrektor MZS 4 w latach 2007- 2012 mgr Halina Rybak-Gredka Wicedyrektorzy: mgr Barbara Karcz (w latach 2007- 2011) mgr Małgorzata Chwalba (w latach 2007- 2008) mgr Artur Polak (w latach 2009- 2012) mgr Ewa Gwiazda (w latach 2011- 2012) Informacje o działaniach i osiągnięciach w tej kadencji: BAZA PLACÓWKI 1. Utworzono: pracownie z funduszy pozyskanych od sponsorów, środków unijnych i dochodów własnych m.in. fizyczno-chemiczną im. Marii Skłodowskiej-Curie, polonistyczną pod patronatem prof. Włodzimierza Wójcika, 2 pracownie matematyczne, multimedialną, kształcenia zintegrowanego; nowocześnie wyposażoną świetlicę szkolną; dwuczęściową salę stanowiącą infrastrukturę zapewniającą klasom 1-szym SP i przyjętym do szkoły sześciolatkom odpowiednie warunki; plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. 2. Przeprowadzono remonty: pokrycia dachowego budynku szkolnego, pomieszczenia wejściowego do budynku szkoły, holu na parterze budynku i przewiązki, szatni dla pracowników, 10 sal lekcyjnych. Pomalowano wiele powierzchni w placówce m.in. korytarze szkolne (II piętro, wejście do gimnazjum), aulę, bibliotekę, jadalnię, kuchnię, sekretariaty i pomieszczenia pracowników, pomieszczenia i szatnie hali sportowej, salę korekcyjną, wyremontowano parkiety w 6 pomieszczeniach szkolnych (aula, klasy). 3. Wyposażono placówkę m.in. w: meble do 10 pomieszczeń szkolnych, 4 tablice multimedialne, komputery, laptopy, rzutniki, telewizory, ksero, tablety itd. miejsce zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. 4. Dbano o tereny zielone, dokonano wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu sąsiadów, nasadzano nowe rośliny i kwiaty, w parku powstał pomnik "Niezapominajka". DZIAŁANIA 1. Nauka i wychowanie: Szkoła realizowała zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz planem pracy szkoły, podstawę programową, wdrożyła nową podstawę programową w SP i G, szkolny program wychowawczy, program profilaktyczny, SPE w SP i gimnazjum oraz godziny wynikających z art. 42 KN, przykładając dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia stara się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które w skali staninowej plasują szkołę powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, EWD zmierzała w stronę szkoły sukcesu i szkoły wspierającej ucznia. Uczniowie maieli liczne osiągnięcia i wyróżnienia w sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie i międzynarodowe, promując szkołę i miasto. W 2008 r. utworzono w gimnazjum klasę sportową: grupa szermierki i siatkówki. Podobna klasa funkcjonuje od 2010 r. w szkole podstawowej. Szkoła była organizatorem konkursów na szczeblu miasta i powiatu m.in. Liga Matematyków oraz wielu miejskich, powiatowych i rejonowych imprez sportowych. 2. Realizowane projekty z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie m.in. : Szkoła Ucząca Się (organizacja II Panelu SUS, certyfikat "Szkoły Uczącej Się" na lata 2009-2011 po II Panelu), Literacki Atlas Polski (rok szk. 2007/08), Patrz i zmieniaj (2009 r.), Nauczycielska Akademia Internetowa (2008-2010), Akademia Uczniowska wdrażany przez MEN Program CEO, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach EFS. W ramach projektu w szkolnych kołach naukowych realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach gimnazjalnych. Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty, przygotowują projekty, rozwijają kompetencje kluczowe. „Wygraj swoją przyszłość” finansowanego z EFS, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dzieci chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Nauka połączona z zabawą daje im wiele satysfakcji i radości); międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem ‘Tell Tale Thrills” czyli „Opowieści Dziwnej Treści”, w którym uczestniczą następujące szkoły: Umitkoy Anadolu Lisesi – Turcja – koordynator; Miejski Zespół Szkół nr 4 – Polska; Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Maria Lazzari’ – Włochy; Lycee Jean Moulin – Francja. Z UNICEF m.in. „Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Szkoła z prawami dziecka”, który został opracowany w związku z przypadającą 20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Inne projekty m.in.: Młodzieżowa Akcja Obywatelska: „20 lat wspólnie”, Comenius Regio 3. Inne działania i sukcesy W 2009 roku MZS nr 4-SP 9 zgłosiła do MEN gotowość placówki związaną z obniżaniem wieku szkolnego. Weryfikacji danych dotyczących warunków i sposobu realizacji oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2009/2010 dokonało Kuratorium Oświaty w Katowicach/Delegatura Sosnowiec, w oparciu o ustalone obszary związane z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków. Dane o szkole zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, witryna „6-latku witaj w szkole '', w zakładce Dobre praktyki. Szkoła posiada wysoki odsetek 6-latków w klasach pierwszych. Zespół utrzymywał różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację integracyjnych imprez środowiskowych m.in. „Łagiskie Impresje Majowe”, „Wielkie Bale w Królewskim Mieście”, obchody 50-lecia szkoły, miejska inauguracja roku szkolnego oraz różne imprezy okolicznościowe. Szkoła podjęła się Adopcji Serca (pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce). Wolontariat prowadzi systematyczne działania w Ośrodku Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Jesteśmy razem”, skupiając młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych. W kwietniu 2012 roku, po 3 latach przygotowań i weryfikacji KO szkoła zgłosiła swą gotowość do ubiegania się o prestiżowy Znak Jakości Interkl@sa. Promocja szkoły m.in. poprzez prowadzenie szkolnej witryny oraz artykuły w prasie i newsy na różnych stronach internetowych. Skutecznie pozyskiwano uczniów spoza obwodu. Szkoła uczestniczyła w programach dożywiania: Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”, brała udział w wielu programach m.in. „Szkoła bez przemocy”, Współpraca z Radą Rodziców, sponsorami, przyjaciółmi szkoły, organizacjami pozarządowymi była bardzo dobra.

INNE REALIZACJE ZAWODOWE:

Moje prace: wirtualna gazetka NotaBene ranking Dziennika Zachodniego (II edycja) w 2004/05 r. na stronie portalu www.katowice.naszemiasto
W roku 2003/04 NotaBene zdobyła II miejsce w I edycji plebiscytu, w którym brało udział 25 szkół-główie średnich i gimnazjów (uzyskaliśmy wówczas ponad 31000 głosów).

Zapraszam także do obejrzenia szkolnej witryny, którą administrowałam podczas pracy w SP 1 w Będzinie http://marcin.lh.pl/sp1_archive a w niej:

Program autorski "ABC emocji"

Relacja z Wielkiego Balu Karnawałowego

Praca dla innych - Szkoła z klasą

Inne realizacje zawodowe:

CZASOPISMA

Magazyn Szkolny

 • Nr 9/256 maj 2003 "Zawsze warto pomagać" -współpraca będzińskiej "jedynki" z Domem Dziecka w Sarnowie, Halina Rybak-Gredka, Anna Posłuszna-Rubacha

STRONY INTERNETOWE

Serwis edukacyjny www.profesor.pl

 • Uroczystości (a) - Relacja z Wielkiego Balu Karnawałowego. Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Rybak-Gredka (Małgorzata Alama, Anna Dominiczak, Leszek Flak, Halina Hejnowska, Bożena Lach, Anna Posłuszna-Rubacha, Aneta Śmiałkowska) (id: 8502) (zip)
 • Lekcja wychowawcza (m) - ABC emocji - program edukacyjno-profilaktyczny wspomagający rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, Anna Dominiczak, Halina Rybak-Gredka, Małgorzata Alama (id: 8355) (zip)
 • Matematyka (a) - Rozwiązywanie zadań - problemów, Halina Rybak-Gredka (id: 2446)

BIBLIOTEKI

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Będzinie

Kartoteka KSSZ/Segregator "K"- kiermasz scenariuszy szkolnych

 • Międzyszkolny konkurs "Młody Ekonomista" - praca autorska, Halina Rybak-Gredka
 • Uroczystości - Relacja z Wielkiego Balu Karnawałowego. Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Rybak-Gredka (Małgorzata Alama, Anna Dominiczak, Leszek Flak, Halina Hejnowska, Bożena Lach, Anna Posłuszna-Rubacha, Aneta Śmiałkowska)
 • Lekcja wychowawcza - ABC emocji - program edukacyjno-profilaktyczny wspomagający rozwój emocjonalno-społeczny dzieci,
  Anna Dominiczak, Halina Rybak-Gredka, Małgorzata Alama

[powrót]

ilość odwiedzin:  3510171