Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(20-03-2005, 15:26) Dzieciom Będzina/Dobre Ręce

26 sierpnia 2004 powołałam do życia STOWARZYSZENIE DZIECIOM BĘDZINA.
 

Do jego założenia skłoniło mnie głębokie przekonanie, że nie ma dzieci gorszych i lepszych, że wszystkie zasługują na równe traktowanie, że mają równe prawa do rozwoju i zaspokajania indywidualnych potrzeb.

Tak pisałam przed czterema laty:

"Pasja,zaangażowanie oraz realizacja własnych projektów edukacyjnych i wychowawczych pozwoliły mi zgromadzić wiele cennych doświadczeń w zakresie wspomagania rozwoju sfery emocjonalno-społecznej młodych ludzi.

Jako nauczyciel na co dzień obserwuję sytuację wielu dzieci, która jest przygnębiająca a czasami dramatyczna. W ostatnich latach, w związku z narastającym w naszym mieście bezrobociem i zubożeniem społeczeństwa gwałtownie wzrosła liczba dzieci, które potrzebują pomocy w zaspakajaniu zwykłych potrzeb ich wieku i kształtowania wizji godnej przyszłości. Jestem przekonana, że dodatkowe działania w tym kierunku były tu i teraz niezbędne. Mój pomysł utworzenia Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA był odpowiedzią na to zapotrzebowanie. SDB działa dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej członków, sprzymierzeńców i przyjaciół. Jestem prezesem SDB.

Wierzę, że istnieją w życiu chwile, kiedy prowadzi nas opatrzność i że to ona wskazała właściwych, niezwykłych ludzi z którymi mam możliwość wytężonej pracy nad czymś, co jest jej warte."

A oto czego dokonaliśmy w ramach pracy (wyłącznie społecznej) w okresie pierwszej 4-letniej kadencji SDB (24.08.2004 – 26.09.2008)

1. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy
Realizacja projektów własnych:
• „Czego potrzebujesz?”, 2004 - 2008 około 600 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
• „Brygady koszykowe”, 2004, 2005, 2006, 2007 r. każdorazowo po 60 rodzin wielodzietnych
• „Zapach wiosny”, 2005, 2006, 30 rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej
2. Pomoc społeczna, w tym dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin
Realizacja projektów własnych:
• Stworzenie Ośrodka „Jesteśmy razem”, 2005/2006
• „Czas darowany dziecku”, 2005-2007
• Działanie Ośrodka SDB w roku szkolnym 2006/2007 dla ponad 30 dzieci przez 4 dni w tygodniu w ramach pracy społecznej i wolontariatu
• Zdania własne i publiczne z zakresu pomocy społecznej
pn. "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina „Jesteśmy razem” w 2007 i 2008 r.
3. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowania
Realizacja projektów własnych:
• „Edukacja”, 2004/2005, ogółem dla około 100 dzieci i młodzieży z MZS 1, MZS 2, MZS 3, SP 1, 3 kursy językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), terapia pedagogiczna, konsultacje matematyka i j. polski
• Edukacja”, 2005/2006, 2 kursy językowe (j. niemiecki, j. rosyjski), terapia pedagogiczna, konsultacje matematyka, j. angielski, j. polski, ogółem dla około 50 dzieci i młodzieży z MZS 1, MZS 2, SP 1
• „Wielki Bal Karnawałowy”, 2005, 2006, każdorazowo po około 150 młodszych dzieci z będzińskich szkół podstawowych oraz z Domu Dziecka w Sarnowie
• „Wielki Bal w Królewskim Mieście” na 650-lecie Będzina w 2008 r. dla ponad 400 dzieci ze wszystkich będzińskich szkół podstawowych, szkół w Dąbiu i Sarnowie oraz DD w Sarnowie
• „Bank Podręczników”, 2005-2008
• Będziński Dzień Dziecka 2005, 2006, 2007
4. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:
• Wakacje dla około 140 dzieci każdorazowo w latach 2005, 2006, 2007 i 2008 r. Realizacja projektów „Kolonie letnie” nad morzem wraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM w Będzinie oraz współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie bezpłatnych wyjazdów dzieci na wakacje.
• Zadanie publiczne w formie wspierania wykonania zadania przez Referat Turystyki i Sportu UM w Będzinie pn. „Integracyjny rajd rowerowy” w 2005 r.
Realizacja projektów własnych:
• Wycieczki: Kraków (2-krotnie), Wieliczka, Brenna
• „Pożegnanie lata”, 2006 r.
• Wycieczki regionalne: Muzeum Zagłębia, Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Mecze Płomienia Sosnowiec
5. Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży
Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:
• Zadania z Wydziałem Promocji - Referatem Kultury, trzykrotnie:
- projekt „Budowanie Nadziei” pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina w 2005,
- „Koncert Artystycznych Wzruszeń” pod patronatem Ewy Lipskiej w 2006 r.,
- projekt „Kolory szarości” 2007 r.
• Wsparcie projektu Nieformalnej Grupy Metamorfozy zatytułowanego: “Teatralne formy twórcze młodych ” a finansowanego w kwocie 5 tys. euro z funduszów Unii Europejskiej, z programu Akcji Inicjatyw Młodzieżowych, Programu Komisji Europejskiej MŁODZIEŻ SDB w 2006/07 r.
Realizacja projektów własnych:
• „Salonik Literacki” pod patronatem Anny Dymnej, 2004-2008
• Publikacje:
-„Ostrość i katarakta” Antologia Młodych
-„Skoro świt”, Antologia młodoliteracka
• “Galeria w zaułku” pod patronatem prof. Jacka Rykały, 2006 i 2007
6. Ochrona i promocja zdrowia
Realizacja projektów własnych:
• „Zdrowie”, 2004 – 2008
• Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Realizacja zadania we współpracy z administracją publiczną:
• Zadanie z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia „Prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjno – informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii” z Referatem Spraw Społecznych w 2006 r.
7. Działania na rzecz integracji, współpracy oraz promocja i organizacja wolontariatu
Realizacja zadań własnych:
• Aukcje Allegro „SDB_dzieciom”, 2006-2008
• Organizacja wyjazdów na Festiwal Piosenki Zaczarowanej Fundacji Anny Dymnej, (dzieci z SDB, DD w Sarnowie, i „OSTOJA” – Czeladź)
• Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (7 stażystów, 1 przygotowanie zawodowe), MOPS (2 osoby - prace interwencyjne)
Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:
• „Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej”, 2008 r., Narodowe Stowarzyszenie Koordynatorów do Spraw Młodzieży (Litwa), SDB i Biuro Współpracy z Zagranicą (Będzin)

Zapraszam na stronię internetową SDB, którą osobiście prowadzę www.dzieciombedzina.info

Od roku 2013 Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Dobre Ręce. Nowa strona internetowa: www.dobrerece.pl


[powrót]

Komentarze:

16-10-2010, 15:16 Adam Ulewicz

SDB

Spotkałem przyjaciół życzliwych
...na starej będzińskiej ulicy...
w bramie starej ....
po prawej
w żółtej kamienicy

Stary profesor -żartowniś

raczy opowieściami
Jacek- mrówki ratuje
ku uciesze zebranych
Arek-z dźwiękami gitary
poezję swoją śpiewa
Olga-Gwiazdeczka najdroższa
akordów z pianina dobywa
Halinka czarnowłosa-anioł w ludzkiej postaci
Zenia- uśmiech najmilszy
wszystkie sprawy dogrywa

Przybyłem ze stara gitarą
przyjęli mnie jak swojego
Po wieczność z nimi zostanę
tu spokój serca mojego...
16-03-2010, 08:26 SDB

Każda organizacja pożytku publicznego zamieszcza swoje sprawozdania na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego! Nasza też.
http://www.dzieciombedzina.info/index.php?materialyList=7
15-03-2010, 23:55 Absolwent

A gdzie są finansowe rozliczenia działalności?
05-08-2006, 15:50 Grzegorz Kazibudzki (http://grzegorz-kazibudzki.blog.onet.pl/)

Piosenka o SDB

Wszystkim ludziom dobrej woli

Trochę biedy tu w Będzinie
przelatuje dzieciom
czasem pod nosami
ale niech się nie martwią
bo nie będą sami
SDB działa
Pani Halina je do życia
powołała.

Stowarzyszeni pomożemy
dzieciom
niech zostaną człowiekiem
a nie marną rzeczą
uśmiech na Ich twarzach
na stałe zagości
i będzie dużo wspaniałej
radości.

Poezja tutaj na każdego
czeka
piękna muzyka popłynie jak
rzeka
drzewo tu posiane przez
Pana Jacka
powstanie też z
pasteli małej
Korneli.
Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  3370380