Halina Rybak-Gredka

Przeskocz nawigację.

(22-11-2008, 10:15) Lider

"Jeśli chcesz zapalać innych - sam musisz płonąć"

Klub Szkół Uczących się to między innymi platforma wymiany doświadczeń i wiedzy oraz swoistego know-how. Program SUS stworzony został dla szkół aktywnych, odważnych i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania.

Panel koleżeński jest spotkaniem nauczycieli z różnych szkół Klubu Szkół Uczących Się w celu analizy i dyskusji nad działaniami podjętymi przez szkołę – gospodarza panelu. Jest to okazja do zaprezentowania działań szkoły innym członkom Klubu SUS, a także poddania się ich życzliwej krytyce. W marcu 2009 roku w mojej szkole odbędzie się II Panel SUS.

Wczoraj byłam w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach. Miał tam miejsce historyczny, bo pierwszy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej - III Panel Szkoły Uczącej Się.

Ze względu w/w rangę, na dużą aktywność szkoły i pani dyrektor Kazimiery Podczaszy, do Swiętochłowic przybyło bardzo dużo gości. Byli to paneliści z Klubu SUS, także Jacek Strzemieczny, dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Danusia Sterna, szefowa Akademii SUS. Moderatorem była Jaśka Stojak.

Szkoła przedstawiła działania, które podjęła dla realizacji swoich celów, a paneliści oceniali sposób wdrażania procedury SUS. Panel pokazał, w jaki sposób w praktyce szkolnej funkcjonuje susowski system zapewniania jakości. Wskazał wiele, naprawdę wiele działań dobrej praktyki tej wyjątkowej szkoły. Paneliści na podstawie wizyty panelowej - udziału w lekcjach, zajęciach, spotkaniach, prezentacjach, dyskusjach - zadecydowali o przyznaniu szkole pierwszego w Polsce tytułu Lidera SUS.

Wrażeń było mnóstwo. Zaobserwowaliśmy wiele szczegółowych przykładów dobrej praktyki wartych przeniesienia na własny grunt. A ogólne wnioski? Budujące zetknięcie się z „żywą szkołą”, promującą pozytywne postawy i stawiającą na ciągły rozwój. Ciepły klimat w każdym zakamarku placówki, to z całą pewnością efekt działań zespołowych i twórczej aktywności. Mobilna kadra utożsamiająca się z placówką. I uczniowie: lubią się uczyć i lubią swoją szkołę...

Cóż dodać? Może tylko słynne: "Jeśli chcesz zapalać innych - sam musisz płonąć". I jeszcze słowa Jacka Strzemiecznego w odniesieniu do szykowanych przez MEN zmian w polskiej edukacji: "...dyrektorzy i nauczyciele potrzebują przede wszystkim wsparcia w osiąganiu lepszych efektów swojej pracy..."

[powrót]

Komentarze:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz:
ilość odwiedzin:  3439465